Orange Juice

Kitchen

คั้นน้ำส้มอย่างด่วนด้วยเครื่องคั้นน้ำส้ม

การที่จะเปิดร้านอาหารสักร้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตาม ถ้าเราขายแค่อาหารเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่มีขนมหรือน้ำดื่มอะไรเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า ร้านเรานั้นจะเสียเปรียบคู่แข่งอย่างแน่นอน ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสไปร้านอาหารต่างๆ

Read More